Uitslagen CAC-CACIB Goes

Goes 21-04-2019 CAC-CACIB
Keurmeester: Dhr. G. Puts
Aantal deelnemers: 13

Reuen jeugdklas
aantal deelnemers: 3 / absent: 1

U 1: beste jeugdhond,
Raff v.d. Bloemenjungle,
Eig.: R. Dietzenbacher

ZG 2: Vinchenzo v.h. Korenbloempad,
Eig.: R. Degeling

Reuen tussenklas
aantal deelnemers: 2 / absent: 1

U 1: CAC-CACIB
Wise Mowin v. Rosendahl,
Eig.: R. Dietzenbacher

Reuen openklas
aantal deelnemers: 2

U 1: res. CAC-res. CACIB
Forever Black Magic v.h. Reeshof,
Eig.: J.E.G. v. Abeelen & M.M. Henkes

ZG 2: Kasper Zanebono v. Tiroca,
Eig.: R. Declerck

Teven jongste puppenklas
aantal deelnemers: 1

VB 1: Beste jongste pup
Oops de la Contrée du Milieu,
Eig.: P. Fieman

Teven jeugdklas
aantal deelnemers: 2 / absent: 1

ZG 1: Fleur Girly Jelängerjelieber,
Eig.: P. & S. Fieman

Teven tussenklas
aantal deelnemers: 2

U 1: Jazz-Jhana Bar vom Escherhof,
Eig.: P. & S. Fieman

ZG 2: Candy Merel Jelängerjelieber,
Eig.: M.R.M. Kortleve-Prins

Teven kampioensklas
aantal deelnemers: 1

U 1: CAC-CACIB BOB
Jazzy-Lee v.h. Reeshof,
Eig.: E.H. Knol-Kats