Herplaatsing

 

 


De NNFC poogt zeer zorgvuldig te werken, ook als het om herplaatsingen gaat. 

Zowel de te herplaatsen hond wordt bezocht als ook de herplaatsvrager (voorzorg- en zeker nazorgbezoek).
Aan beide partijen wordt een door het bestuur vastgestelde onkostenvergoeding gevraagd.
De herplaatsfunctionaris kan u er alles over vertellen.
Voor informatie over herplaatsing kunt u contact opnemen met de herplaatsing van de NNFC:
Monique Portengen. E-mail: herplaatsing@nnfc.nl Tel.: 0481-842817 of 06-22497539. 


   Aanvraagformulier herplaats Newfoundlander


   Algemene informatie over herplaatsing


   Reglement opvang en herplaatsing


 

logo