Herplaatsing


De NNFC poogt zeer zorgvuldig te werken, ook als het om herplaatsingen gaat. 

Zowel de te herplaatsen hond wordt bezocht als ook de herplaatsvrager (voorzorg- en zeker nazorgbezoek).
Aan beide partijen wordt een door het bestuur vastgestelde onkostenvergoeding gevraagd.
De herplaatsfunctionaris kan u er alles over vertellen.

Voor informatie over herplaatsing kunt u contact opnemen met de herplaatsing van de NNFC:
Monique Portengen 
E-mail: herplaatsing@nnfc.nl 
Tel.: 06-22497539


Aanvraagformulier herplaats Newfoundlander


Algemene informatie over herplaatsing


Reglement opvang en herplaatsing