Clubblad

Clubbladen_collage_2023

Het NNFC clubblad verschijnt 6 x per jaar.

Heeft u geen clubblad ontvangen? 
Neemt u dan contact op met de ledenadministratie.


Stuurt u uw bijdrage voor het clubblad naar onderstaand redactie adres.

Redactie adres:
Redactie clubblad NNFC
Mosselseweg 2
7251 KT  Vorden
tel.: 06-57756516
redactie@nnfc.nl

Aanvraag éénmalige gratis toezending Clubblad NNFC

Clubblad 1-2024:
Kopijsluitingsdatum: 12 januari 2024
Verschijningsdatum: rond 16 februari 2024

Clubblad 2-2024:
Kopijsluitingsdatum: 15 maart 2024
Verschijningsdatum: rond 19 april 2024

Clubblad 3-2024:
Kopijsluitingsdatum: 10 mei 2024
Verschijningsdatum: rond 14 juni 2024

Clubblad 4-2024:
Kopijsluitingsdatum: 12 juli 2024
Verschijningsdatum: rond 16 augustus 2024

Clubblad 5-2024:
Kopijsluitingsdatum: 20 september 2024
Verschijningsdatum: rond 25 oktober 2024

Clubblad 6-2024:
Kopijsluitingsdatum: 8 november 2024
Verschijningsdatum: rond 13 december 2024

Foto's:
U kunt altijd foto's opsturen naar de redactie voor het clubblad, via redactie@nnfc.nl of clubblad@nnfc.nl
Hieronder een aantal richtlijnen dat de redactie hanteert:
Voorkeur gaat uit naar het originele, onbewerkte fotobestand in jpeg.
Scherpe, duidelijke foto’s.
Hond duidelijk op de foto, liefst zonder mensen.
Naam hond vermelden bij insturen.
Foto's kunnen, indien niet expliciet aangegeven, ook gebruikt worden voor andere doeleinden binnen de NNFC.

Foto’s bij uitslagen:
Per kalenderjaar wordt één keer een foto bij de buitenlandse successen en/of bij tentoonstellingsuitslagen geplaatst. De eigenaar dient zelf een foto op te sturen.
Uitzondering op deze regel is de KCM.
Voor plaatsing in de eregalerij dient de eigenaar van de hond die Nederlands Jeugdkampioen, Nederlands Kampioen of Internationaal Kampioen is geworden zelf een foto naar de redactie van het clubblad te sturen met vermelding van de naam, NHSB nummer en geboortedatum van de hond, de naam van de eigenaar en welke titel is behaald.
Is een foto bestemd voor zowel de website als het clubblad, dit duidelijk in de mail te vermelden en naar beide e-mailadressen sturen, redactie@nnfc.nl en naar de website redactie: webredactie@nnfc.nl

(Super)Tieners:
De rubriek Tieners is bestemd voor alle Newfs die de leeftijd van tien jaar of ouder halen.
Vanaf tien jaar mag van de hond elk jaar opnieuw (bij leven) een foto opgestuurd worden.
De hond dient wel de verjaardag te hebben gehaald en bij voorkeur de foto insturen rond de geboortedatum. Hiervoor kunt u een foto met de naam en geboortedatum van de hond opsturen naar het clubblad.

Dek- en geboorteberichten:
Alle berichten s.v.p. opsturen naar het bestuurslid nestinventarisatie:
Mevr. M. Hesen-Coppers, Schansstraat 45, 5961 DB Horst.
Alle benodigde documenten moeten meegestuurd worden.
Berichten ingestuurd voor de sluitingsdatum worden altijd verwerkt.
Berichten binnengekomen na de sluitingsdatum kunnen SOMS nog worden meegenomen.
Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte in het clubblad en de status van het clubblad bij de drukker.

Overlijdensberichten:
Bij overlijdensberichten dient u een kopie van de stamboom en het eigendomsbewijs op te sturen naar het redactieadres. Zorg er in ieder geval voor dat de naam, officieel en eventueel roepnaam, geboorte- en overlijdensdatum en het NHSB nummer van de hond en naam en adres van eigenaar in de melding staan.

In Memoriam:
Deze rubriek is bedoeld voor een laatste eerbetoon aan de overleden hond met naar eigen keus een foto met een (kort) stukje tekst of enkel een foto.

Newfystukjes:
Stukjes over Newfoundlanders, hun avonturen en streken ingestuurd door de leden, al dan niet vergezeld van foto’s.

Algemene regels clubblad:
Voor ieder clubblad gelden de volgende regels en een sluitingsdatum, gelieve hier op te letten.

  • Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van internet, druk, fotokopie of op  andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de NNFC.

  • Ingezonden materiaal, foto’s, tekeningen of tekst kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt binnen de NNFC tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar is gemaakt dat hiervoor geen toestemming wordt gegeven.

  • Ingezonden stukken moeten zijn voorzien van naam, adres en telefoonnummer en vallen onder de verantwoording van de inzenders. Opsturen kan via redactie@nnfc.nl of clubblad@nnfc.nl

  • De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten.