Clubblad

Het NNFC clubblad verschijnt 6 x per jaar.

Heeft u geen clubblad ontvangen? 
Neemt u dan contact op met de ledenadministratie.


Stuurt u uw bijdrage voor het clubblad naar onderstaand redactie adres.

Redactie adres
Redactie clubblad NNFC
Pelikaanstraat 1
9404 CH Assen
tel.: 0592 - 316284
redactie@nnfc.nl

Aanvraag éénmalige gratis toezending Clubblad NNFC

Clubblad 1-2017:
Kopijsluitingsdatum: 18 januari 2017
Verschijningsdatum: rond 18 februari 2017

Clubblad 2-2017:
Kopijsluitingsdatum: 22 maart 2017
Verschijningsdatum: rond 22 april 2017

Clubblad 3-2017:
Kopijsluitingsdatum: 24 mei 2017
Verschijningsdatum: rond 24 juni 2017

Clubblad 4-2017:
Kopijsluitingsdatum: 02 augustus 2017
Verschijningsdatum: rond 02 september 2017

Clubblad 5-2017:
Kopijsluitingsdatum: 27 september 2017
Verschijningsdatum: rond 28 oktober 2017

Clubblad 6-2017:
Kopijsluitingsdatum: 22 november 2017
Verschijningsdatum: rond 22 december 2017

Foto's
U kunt altijd foto's opsturen naar de redactie voor het clubblad.
Er zijn nog wel eens onduidelijkheden over foto's voor het clubblad. 

Hieronder een aantal richtlijnen, die de redactie hanteert:
Foto's gemaakt met een gewoon toestel, svp een foto opsturen van minimaal 10x15 cm. 
Foto's gemaakt met een digitale fotocamera, svp digitaal aanleveren, via een diskette of per e-mail. 
Zorgt u ervoor dat u de naam van uw Newf vermeldt bij de foto.
Zorgt u ervoor dat uw Newf duidelijk op de foto staat. 
Als u uw foto terug wilt hebben, geeft u dit aan op of bij de foto, vergeet de gefrankeerde retourenvelop niet. Foto's kunnen, indien niet expliciet aangegeven, ook gebruikt worden voor andere doeleinden binnen de NNFC. 

Nog wat extra aanwijzingen voor digitale foto's: 
Bij versturen van digitale foto's per e-mail, liefst het origineel versturen als bijlage in jpg-formaat.
Dit in verband met de grootte van het bestand en de benodigde 'downloadtijd' van de e-mail. 
Bij digitale foto's hebben we voor het clubblad minimaal 300 dpi nodig voor voldoende kwaliteit.
Een foto met 640x480 pixels kan bijvoorbeeld maximaal op 5 x 4 cm afgedrukt worden in het clubblad. 

Pas op:
Bij sommige software-programma's, wordt de resolutie verkleind wanneer het programma het versturen van de foto regelt. De foto wordt dan te klein voor plaatsing in het clubblad.

Buitenlandse tentoonstellingsuitslagen/successen en foto's svp opsturen naar de clubbladredactie: redactie@nnfc.nl en naar de website redactie: webredactie@nnfc.nl

Dek- en geboorteberichten
Alle berichten svp opsturen naar het bestuurslid nestinventarisatie:
Mevr. M. Hesen-Coppers, Schansstraat 45, 5961 DB Horst
Alle benodigde documenten moeten meegestuurd worden.
Berichten ingestuurd voor de sluitingsdatum worden altijd verwerkt. 
Berichten binnengekomen na de sluitingsdatum kunnen soms nog meegenomen worden.
Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte in het clubblad en de status van het clubblad bij de drukker. 


Overlijdensberichten
Bij overlijdensberichten dient u een kopie van de stamboom op te sturen naar het redactieadres.
 

logo