Fokreglement

Het Verenigings Fokreglement (VFR) is het laatst aangepast en goedgekeurd door de ALV op 2 Mei 2015 en uiteindelijk 1 oktober goedgekeurd door de Raad van Beheer. Na latere aanpassing door de RvB ivm met de 12 maanden regel is deze op 1 jan 2016 in werking getreden  
  U kunt het hier downloaden

Hartonderzoek middels een kleurendoppler echografie is voor alle fokdieren verplicht.
Soms krijgen we nog verkeerde formulieren binnen van het hartonderzoek, waarop alleen staat aangegeven dat er geen afwijkingen zijn.
Hieronder vind u 1 voorbeeldformulier die aan de eis van het fokreglement voldoen.

 Voorbeeld formulier hartonderzoek 1


logo