Fokreglement

Het Verenigings Fokreglement (VFR) is het laatst aangepast en goedgekeurd door de ALV op 22 sept 2017 en goedgekeurd door de Raad van Beheer en is deze op 1 Dec 2017 in werking getreden  
  U kunt het hier downloaden

Hartonderzoek middels een kleurendoppler echografie is voor alle fokdieren verplicht.
Soms krijgen we nog verkeerde formulieren binnen van het hartonderzoek, waarop alleen staat aangegeven dat er geen afwijkingen zijn.
Hieronder vind u 1 voorbeeldformulier die aan de eis van het fokreglement voldoen.

 Voorbeeld formulier hartonderzoek 1


logo