Fokreglement

Het Verenigings Fokreglement (VFR) is het laatst aangepast en goedgekeurd door de ALV op 25 Mei 2013 en uiteindelijk eind Oktober goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Deze treedt in werking op 1 November 2013 
U vind het onder diversen - Downloads.

Hartonderzoek middels een kleurendoppler echografie is voor alle fokdieren verplicht.
Soms krijgen we nog verkeerde formulieren binnen van het hartonderzoek, waarop alleen staat aangegeven dat er geen afwijkingen zijn.
Hieronder vind u 2 voorbeeldformulieren die aan de eisen van het fokreglement voldoen.

Voorbeeld formulier hartonderzoek 1

Voorbeeld formulier hartonderzoek 2

logo