Fokreglement

Nadat de leden van de NNFC op 19 maart 2022 het aangepaste VerenigingsFokReglement VFR hebben vastgesteld, heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland dat op 2 september 2022 bekrachtigd.
Het VFR werd in de bestuursvergadering van 14 september jl. door alle bestuursleden ondertekend.
Daarmee trad het VFR per 1 augustus 2022 in werking.

  U kunt het actuele en ondertekende document hier downloadenHartonderzoek middels een kleurendoppler echografie is voor alle fokdieren verplicht.
Soms krijgen we nog verkeerde formulieren binnen van het hartonderzoek, waarop alleen staat aangegeven dat er geen afwijkingen zijn.
Hieronder vind u 1 voorbeeldformulier die aan de eis van het fokreglement voldoen.

  Voorbeeld formulier hartonderzoek 1