Algemeen

De Newfoundlander: de Gentleman onder de honden

“Daar staat hij, onze goedhartige reus, de hercules, de majesteit, maar grooter is zijn eeretitel: de Gentleman onder de honden. Machtig op zijn zware beenen, laag en zwaar, massief, als een blok, de machtige kop rond gebogen met daarin een paar donkere, zielvolle oogen. Oogen die spreken van wilskracht, van moed, van zachtheid. Oogen die spreeken van een nobel karakter, van een zich voelen als een persoonlijkheid”.

Met deze woorden typeerde destijds de bekende kynoloog en pionier van het Newfoundlanderras in Nederland en grondlegger van de Nederlandse Newfoundlanderclub, Johan Pieterse, uiterlijk en karakter van de Newfoundlander. Deze woorden van jaren geleden klinken misschien wat gezwollen, ze zijn niettemin nog altijd actueel.

De Engelse dichter Lord Byron schreef in het grafschrift van zijn hond Boatswain: “Die schoonheid bezat zonder ijdelheid, kracht zonder onbeschaamdheid, moed zonder wreedheid en alle deugden van de mens zonder diens gebreken.”

Karakter

Steeds opnieuw raken mensen in de ban van dit imposante ras en willen zo’n hond in hun gezin, maar ook voor de Newfoundlander geldt dat hij, ondanks alle lof die wij hem toezwaaien, afhankelijk is van de mens. Diezelfde mens heeft dan ook een verantwoordelijkheid voor het grootbrengen, de verzorging en het welzijn van de hond.

Hoewel de Newfoundlander bekend staat als ”De Gentleman onder de honden”zal zijn imposante verschijning diegene, die kwaad in de zin heeft, op een afstand houden. Newfoundlanders voelen situaties feilloos aan. Zij zullen u als baas adequaat beschermen. Veel mensen denken echter dat een Newfoundlander een trage lobbes is die moeilijk op gang komt. Vergeet het maar! Een Newfoundlander is in staat om bliksemsnel te wenden en te keren en op de korte afstand is hij maar moeilijk te kloppen.

Hij is zelfverzekerd, aanhankelijk, intelligent en zachtmoedig. Hij is lief voor zijn huisgenoten en dol op kinderen.

Bij de beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van de Newfoundlander in de officiële FCI-standaard staat vermeld:
"Een waterhond, gebruikt voor het redden van drenkelingen. Hij moet een bijzonder zachtmoedige en volgzame aard hebben."
Dat is ook zo, maar er zijn mensen die vergeten dat we het over een hond hebben die op zijn eigen wijze reageert en dat er in die hondenwereld een strenge rangorde in de roedel heerst. Zo kan het gebeuren dat, naarmate de hond meer past in de bovenste regionen van de rangorde, hij ook meer zal gedragen als een 'donderstraal'. U zult hem duidelijk moeten maken dat er een absolute leider is. Dit is de baas, waarna in de rangorde de gezinsleden komen en daarna pas de hond. Vanuit deze rangorde komt zijn zachtmoedige en gewillige aard tot uiting.

Het gedrag ten opzichte van andere honden is vriendelijk en zeer tolerant. Wordt een Newfoundlander echter herhaaldelijk uitgedaagd en geprovoceerd, dan toont hij zijn overmacht door zijn lichaam in de strijd te gooien.

Aanschaf

De Newfoundlander is een grote, brede en zware hond die mede door zijn rijke beharing aan een beer doet denken. Wie raakt niet onder de indruk van zo’n zwarte, bruine of wit-zwarte reus? Steeds weer zult u op straat belangstelling en bewondering oogsten, als u met uw Newfoundlander gaat wandelen.

Maar uw grote Newfoundlander neemt wel veel ruimte in beslag in winkels, op de markt of in een restaurant. Bovendien moet u er rekening mee houden dat kinderen, die vaak qua hoogte gelijk zijn aan uw hond, nogal eens bang voor hem kunnen zijn. En wat nu met uw familie of vrienden die normaal even aankwamen voor een kop koffie, maar niet gediend zijn van “zo’n groot en harig beest”. Wat we hiermee willen aangeven is: de ene mens is de andere niet en dus zal niet iedereen uw liefde voor grote honden delen.
Dat hoeft ook niet, maar het is wel goed dat u zich dit realiseert voordat u een Newfoundlander aanschaft. Aan de andere kant zult u ongetwijfeld ook familieleden en vrienden hebben die even dol op de hond zijn als u, die u benijden om uw “beerachtig” bezit en er geen enkel bezwaar tegen hebben als u de hond meebrengt als u op bezoek komt.

Indien u de hond als pup krijgt zal deze in het begin nog geen moeilijkheden geven, maar de pup groeit en uw auto niet. U bent dan ook niet de eerste die vanwege de nieuwe huisgenoot een grotere auto aan moet schaffen. Ten slotte nog dit: de Newfoundlander is een waterhond, die dol kan zijn op elke plas die hij tegen komt. Eenmaal thuis gekomen en hij zich lekker gaat uitschutten, ondervindt u de gevolgen.

Het is natuurlijk beslist niet zo dat aan het hebben van een Newfoundlander alleen maar nadelen zitten. In ruil voor al uw goede zorgen wordt u rijkelijk beloond in de vorm van zijn aanhankelijkheid, kameraadschap, bescherming en trouw.

De aanschaf van een Newfoundlander is een nogal kostbare zaak. Daar komen dan nog de kosten voor voeding en de dierenarts bij. Verder moet u rekening houden met bijkomende kosten, zoals de aanschaf van een riem, stevige eet– en drinkbakken, het maken van HD en ED foto’s enz.

Opvoeding

Natuurlijk is een Newfoundlander als pup al een bijzonder innemende huisgenoot. Met zijn koddige bewegingen en gedrag zal hij welhaast ieders hart weten te veroveren. Het grootbrengen van zo’n pup vergt evenwel bijzondere zorg. Denk alleen al aan het feit dat een pup per week ruim één kilo aankomt. Het spreekt dus vanzelf dat de voeding aan hoge eisen moet voldoen. Iedere serieuze fokker zal u graag wegwijs willen maken. Omdat de Newfoundlander een grote hond wordt, is het belangrijk dat hij goed luistert en goed wordt opgevoed. U moet er niet aan denken, dat u rustig wandelend met de hond een interessante poes tegenkomt en de hond u meesleurt over de weg. Het is een misvatting te denken dat in zulke situaties uw harige vriend in de eerste plaats aan zijn baas zal denken. Nee, hoe zachtaardig en aanhankelijk een Newfoundlander ook is, hij blijft voor alles gewoon een hond.

Een pup kan spelenderwijs alles leren wat hij wel en niet mag. Beloon uw hond wanneer hij gewenst gedrag vertoont. Blijf altijd consequent bij de opvoeding en een puppycursus kan u hierbij zeker helpen.

Waterwerk

Zijn voorkeur voor water is bekend. Neem nu bijvoorbeeld zijn veel geprezen kwaliteiten om drenkelingen te redden. Ongetwijfeld is dit één van zijn meest markante eigenschappen.

Probeer dit eens uit door hem op een mooie dag mee te nemen wanneer u gaat zwemmen. U kunt er bijna op rekenen dat hij om u heen gaat zwemmen. Indien u hem vastpakt, zal hij u naar de kant loodsen. Niet speciaal naar de plek waar uw kleding ligt maar wel naar de dichtstbijzijnde droge plaats. Dat hij u daarbij mogelijk door de modder trekt, ach dat neemt u dan toch voor lief.

Denk echter niet dat hij iedereen die in het water valt zal willen redden. Zeker, er zijn Newfoundlanders die dit op commando doen, maar het is hen aangeleerd. Indien u de tijd en het geduld kunt opbrengen kan uw Newfoundlander het ook leren. Dan zult u merken dat óók een Newfoundlander graag wil werken.