Geschiedenis

Waar komt deze unieke hond, nee dit unieke ras vandaan? 

Van Newfoundland zult u zeggen.
Ongetwijfeld komt dan de vraag: "Hoe is hij daar gekomen?"
Wie zal het zeggen...

Er bestaan verschillende theorieën, maar niet één geeft uitsluitsel hierover. Johan Pieterse, de grote Nederlandse propagandist van het ras en de oprichter van de NNFC, hield het erop dat John Cabot (geboren in Venetië onder de naam Giovanni Caboto) en zijn manschappen, die in 1497 Newfoundland ontdekten, hun scheepshonden aldaar aan land hebben gebracht. Deze honden, op hun beurt ook voorouders van de Pyreneese berghond en de Noord-Spaanse Spaniël, zouden op Newfoundland de grondslag hebben gelegd voor onze Newfoundlander.

De Zwitserse deskundige Dr. Albert Heim is van mening dat de schedel van de Newfoundlander overeenkomsten vertoont met de 'Canis Familiaris Inostranzeur', de oervader van de Tibetaanse Dog en de Molossus. Dogachtigen waartoe ook de Mastiff, de St. Bemard, de Pyreneese Berghond en de Elandhond gerekend worden. Op grond van die verwantschap kan de Newfoundlander zich niet zelfstandig op het eiland ontwikkeld hebben en moet daarom van elders zijn gekomen.

Meegenomen door Baskische vissers, die reeds in 1506 op Newfoundland zijn gerapporteerd? Of waren het de oer-Indianen die op het eind van de laatste IJstijd via de Aleoeten het Amerikaanse continent binnentrokken en Tibetaanse dogachtigen meebrachten? Was het misschien Leif Erikson, de vergeten ontdekker van Amerika, die in de tiende eeuw een grote zwarte 'beer-hond' genaamd Oolum meebracht?

Wat er van die theorieën ook waar mag zijn, één ding is zeker: we zullen nooit met zekerheid de herkomst van de Newfoundlander kunnen vaststellen. Misschien is dat ook wel zo goed, want we kunnen nu met stelligheid beweren dat het ras niet door mensenhanden is gemaakt.

De Newfoundlander heeft een natuurlijk ontwikkelingsproces doorgemaakt, zonder slachtoffer te zijn geworden van ingrijpen door de mens om te voldoen aan een vooraf bepaald doel, aan een gril of waanidee. De Newfoundlander is een natuurprodukt van het eiland. Dit natuurproduct is door de Engelsen 'bewerkt' waardoor het huidige verschijningsbeeld ontstaan is.