Hartonderzoeken

op een centrale locatie

Veterinair cardioloog dr. Niek Beijerink is bereid ons op 2 december te ontvangen met onze newfoundlanders. Hij zal dan bij alle aangemelde honden een officieel hartonderzoek verrichten dat geldig is voor ons VFR. Het onderzoek wordt voor de hond staande en zonder sedatie uitgevoerd.

Omdat we met een grotere groep zullen komen krijgen we een reductie.
De prijs voor het onderzoek op die dag is 130 euro per hond. Dit bedrag moet bij aanmelding worden voldaan.

INSCHRIJVEN
Uiterste inschrijfdatum is 26 november 2023 of eerder als het aantal honden dat op die dag ingeschreven kan worden behaald is. Inschrijving geldt pas als het totaal bedrag op de rekening staat.

Betaling overmaken naar: M. Hesen-Coppers, rekeningnr.: NL27 RABO 0123 6000 73, onder vermelding van: Hartonderzoek NNFC + naam van de hond(en).

DATUM EN LOCATIE
Zaterdag 2 december 2023
Veterinaire Specialisten, Loyolalaan 30, 5263 AV Vught


 

Gegevens van de hond


Gegevens eventuele tweede hond