Newfoundlander in nood

Fonds Newfoundlander in Nood, genaamd

"Het Hein Versteegfonds"

Regelmatig wordt het bestuur van de NNFC, met name bij herplaatsing, geconfronteerd met ernstig in nood verkerende Newfoundlanders.

Die nood heeft zeer uiteenlopende oorzaken:

  • De eigenaar is door ernstige ziekte genoodzaakt een andere plaats voor zijn of haar hond te zoeken. Die hond is bijvoorbeeld niet meer zo jong, en zou eigenlijk vóór de herplaatsing nog een medische behandeling moeten ondergaan, die een nieuwe eigenaar, begrijpelijk, niet op zich wil nemen en de oude eigenlijk maar gedeeltelijk kan bekostigen.

  • Een eigenaar wil onmiddellijk van zijn hond/honden af, anders laat hij hem/ze inslapen. Snel handelen is dan geboden in de vorm van noodopvang. Daaraan zit een kostenplaatje. Deze eigenaren zijn noch een Newfoundlander noch een andere hond waard, want deze hond/honden wordt/worden afgedankt, omdat ze alleen maar niet geschikt zijn voor de fok (te slechte HD of andere afwijkingen, die een goed hondenleven niet in de weg staan en waaraan een nieuwe eigenaar een geweldig fijne hond kan hebben). De NNFC is dan blij de hond te kunnen redden, soms mislukt dat zelfs en is de hond al geëuthaniseerd omdat men niet wilde wachten op de noodopvang. 

  • Soms overlijdt de eigenaar (onverwacht) en moet er een snelle oplossing worden gevonden: noodopvang voorafgaand aan de herplaatsing. 

  • Soms ook wordt de NNFC geconfronteerd met een schrijnend geval van verwaarlozing, een Newfoundlander die in een schuur aan een één meter lange ketting wordt gehouden.
    Zo'n hond kan niet onmiddellijk herplaatst worden, die moet eerst een herstel- en socialisatieperiode doorlopen in bijvoorbeeld de noodopvang.

De vier vorenstaande voorbeelden zijn er maar enkele, die voor de hond positief eindigden: een nieuwe baas, die blij met zijn herplaatste Newfoundlander is.
De nieuwe eigenaar wordt om een bijdrage gevraagd.

Aan deze en veel andere noodsituaties zijn (zoveel) kosten verbonden, dat het bestuur heeft gemeend een fonds voor in nood verkerende Newfoundlanders in het leven te roepen.
Op iedere manifestatie zal daartoe een bus staan, waarop duidelijk dit doel vermeld.

Natuurlijk kunt u ook een bijdrage overmaken naar: gironummer: NL90INGB0000160681 t.n.v. Nederlandse Newfoundlander Club, te Hilversum met de vermelding: Het Hein Versteegfonds.

De in nood verkerende Newfoundlander zal u zeer dankbaar zijn.