Dek- en geboorteberichten NIET conform VFR

Dekkingen en geboortes welke niet of deels niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in het VFR.

N.B. wilt u email voor deze pagina s.v.p. UITSLUITEND richten aan het hieronder genoemde emailadres: pupinfo@nnfc.nl
Regelmatig melden fokkers op hun privé websites dat ze lid zijn van de NNFC en zich houden aan het fokreglement van de NNFC. Voor deze mededelingen kan het bestuur NIET instaan. 
De nesten die worden gepubliceerd in het clubblad en hieronder voldoen aan het fokreglement van de NNFC. Bij twijfel wordt aangeraden contact op te nemen met het bestuur.
Alle honden vermeld in de dek- en geboorteberichten hebben een hartonderzoek, middels een kleurendoppler, ondergaan.
Er zijn bij dit onderzoek geen afwijkingen geconstateerd.

Onderstaande dek- en geboorteberichten voldoen niet of deels niet aan de fok- en gezondheidsregels die zijn genoemd in ons Verenigings Fok Reglement VFR.
Dat VFR vindt u eveneens op deze website.

 


Dekberichten

Op 8 december 2022 werd Zwarte Beer Lente uut oons Berehuus NHSB 3.115.714  (HD C, ED vrij, Cyst. Vrij, Hart geen afw., Aorta flow 1.9, ogen geen afw.)
gedekt door Mount Pearl’s Mister Nash NHSB 3.190.356 (HD A, ED vrij, Hart aorta flow 2.10)
Keine oder minimale kardiovaskuläre Veränderungen.
Eig.: R. Doldersum-Benjamins, Hazelaarstraat 12, 7906 KD Hoogeveen
Kennel: Uut oons Berehuus, e-mail: roelineke_doldersum@outlook.com
 
Hart uitslag van de reu is 2.10 moet volgens het VFR onder de 2.0 blijven
Geen oog onderzoek van de reu.


Geboorteberichten

 


Voor overige pupinformatie van de NNFC kunt u contact opnemen met:
Mevr. M. Hesen
Tel. 077-398 4812 (na 19:00 uur)
pupinfo@nnfc.nl