Waar staat de NNFC voor en hoe kunt u lid worden

De club met haar bijna 1000 leden streeft er naar de belangen van de Newfoundlander in de breedste zin te behartigen.

Wat heeft de NNFC u te bieden?

 • Een tweemaandelijks verschijnend clubblad waarin u niet alleen veel wetenswaardigheden op Newfoundlander gebied kunt vinden, maar ook een agenda waarin opgenomen de activiteiten die vanuit de NNFC worden georganiseerd.

 

Districtsactiviteiten

 • Ringtrainingen, waarbij u niet alleen leert hoe u uw hond op een tentoonstelling voor moet brengen, maar waarbij ook gezellig met de honden gewandeld wordt, zodat u in een gemoedelijke sfeer ervaringen uit kunt wisselen. Deze ringtrainingen worden op verschillende plaatsen in het land gehouden (vermeld in het clubblad).
 • Districtsgewijs worden activiteiten ontwikkeld die kunnen variëren van een strand- of boswandeling via een barbecue tot een verzorgd weekend ergens in Nederland.

   

De Newfoundlander-dag

 • Dit evenement wordt één keer per jaar georganiseerd.
 • Puppies (ca. 5-11 maanden) en Jonge honden (ca. 23-29 maanden) worden uitgenodigd.
 • Beide groepen worden nestgewijze en individueel beoordeeld e.v. tezamen met één of beide ouders door erkende Newfoundlander keurmeesters.

   

Wat is de bedoeling van deze dag?

 • U als pup(pen) of 2 jarige hond(en) eigenaar(s) een ideale gelegenheid te bieden voor een reünie.
 • Wij en ook u maken dan tevens gebruik van deze dag om de zo noodzakelijke informatie te verkrijgen over hoe de Newfoundlander zich in Nederland ontwikkelt, met de bedoeling deze gegevens op te nemen in het jaarboek.
 • Dit is een unieke kans voor de fokkers, keurmeesters, eigenaren van de honden en andere belangstellenden om een goed overzicht te krijgen van de nieuwe generatie Newfoundlanders. 
 • Verder wordt er informatie gegeven over voeding, vachtverzorging en degelijke.
 • Regionale Newfoundlanderbesprekingen, waar leden en niet leden hun Newfoundlander van elke leeftijd kunnen laten bespreken door een erkende raskeurmeester. Deze Newfoundlander besprekingen zijn speciaal bedoeld voor die eigenaren die geen belangstelling hebben voor officiële tentoonstellingen.

   

De jaarlijkse 'watertrials'

 • Hier kunt u uw en andere honden in hun element zien als zij te water gaan om een bootje te trekken, een pop uit het water te apporteren of een heuse 'drenkeling' (misschien uzelf) te redden.
 • Een jaarlijkse kampioenschaps-clubmatch waarbij u kunt kennismaken met het tentoonstellingswezen en uw hond, samen met honderden soortgenoten, die gekeurd worden door erkende keurmeesters uit binnen- en buitenland. Naast de competitiesfeer kunt u genieten van de gezelligheid rond de ringen.
 • Gediplomeerde vachtverzorgsters die u kunnen helpen als u vragen heeft over de vachtverzorging van uw Newfoundlander.
 • Gediplomeerde gedragstherapeuten waar u met uw vragen over het gedrag van uw Newfoundlander terecht kunt.
   

Hoe wordt u lid van de NNFC?

 • Per aanmeldformulier onderaan deze pagina
 • Per e-mail: ledenadm@nnfc.nl
 • Per telefoon: ledenadministratie NNFC: 06-83296011.
Contributie: 36,00 per kalenderjaar
Gezinsleden: 12,00 per kalenderjaar
Inschrijfgeld: 13,00 éénmalig


Buitenlandse leden betalen naast de gewone contributie € 12,50 aan verzendkosten.
Voor bovenstaande betalingen: rekeningnummer NL85 RABO 0362 9746 59 t.n.v.
Contributierekening Nederlandse Newfoundlander Club, te Zuidhorn.
Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL85 RABO 0362 9746 59, BIC: RABO NL2U

Na uw aanmelding ontvangt u een factuur voor het inschrijfgeld. 
Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt uw naam, adres en woonplaats in ons eerstvolgende clubblad gepubliceerd.
Hierna ontvangt u een factuur voor de jaarcontributie.

S.v.p. altijd duidelijk uw naam, adres, postcode en reden van betaling vermelden!
 
Gezinslid (kan alleen in combinatie met een normaal lidmaatschap)