Wij zijn op zoek naar:

Secretaris

Onze secretaris is helaas niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Daarom zoeken wij op korte termijn kandidaten voor de functie van Secretaris.

Profiel Secretaris

 • Ervaring met het notuleren van vergaderingen (de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering)
 • Handig met MS Office pakketten i.v.m. het opstellen van de agenda voor eerder genoemde vergaderingen, bijhouden van aktiepuntenlijsten, opstellen van mails en brieven, verzenden van mails namens het bestuur, opstellen van het jaarverslag etc.
 • Accuraat en zorgvuldig. De secretaris documenteert alle belangrijke info voor de NNFC.
 • Bestuurlijk en uitvoerend bezig zijn met de activiteiten die onze vereniging regelmatig organiseert, ook in de avond en weekenden.
 • Discussiëren met anderen, je mening onderbouwen en zowel mondeling als schriftelijk goed verwoorden.
 • Goede sociale vaardigheden, een teamplayer. Bereid om ook eens buiten je bestuursportefeuille om te kijken of je anderen kunt helpen
 • Bereid om de handen uit de mouwen te steken bij de organisatie van activiteiten.

Vind je dit leuk, dan is deze functie zeker wat voor jou!

Wat we van je verwachten in het algemeen:

 • Passie voor de Newfoundlander en respect voor de mensen waar ze mee leven.
 • Je zet je met enthousiasme in voor de vereniging met een flinke dosis doorzettingsvermogen!
 • Je bent bij de maandelijkse bestuursvergadering van NNFC aanwezig. Ook ben je zoveel mogelijk aanwezig bij de landelijke activiteiten zoals in elk geval de KCM, de NF Dag, de Watertrials en de ledenvergaderingen.
 • Je verricht het nodige vertegenwoordigerswerk naar onze leden en aspirant leden.
 • Je bent goed bereikbaar per telefoon en e-mail

Heb je interesse?
Meld je dan zo snel mogelijk aan bij het bestuur.
In principe wordt het nieuwe bestuurslid 25 juni 2021 tijdens de Algemene Ledenvergadering van dit jaar gekozen. Meteen daarna vindt in goede samenspraak met het hele bestuur de taakverdeling plaats.

 


 

ALGEMEEN bestuurslid

Op dit moment bestaat ons bestuur uit een even aantal van zes personen. Graag willen wij weer naar een oneven aantal toe. Daarom zoeken wij op korte termijn kandidaten voor de functie van algemeen bestuurslid.

Profiel Algemeen Bestuurslid

 • Passie voor de Newfoundlander en respect voor de mensen waar ze mee leven.
 • Bestuurlijk en uitvoerend bezig zijn met de activiteiten die onze vereniging regelmatig organiseert, ook in de avond en weekenden.
 • Discussiëren met anderen, je mening onderbouwen en zowel mondeling als schriftelijk goed verwoorden.
 • Goede sociale vaardigheden, een teamplayer. Bereid om ook eens buiten je bestuursportefeuille om te kijken of je anderen kunt helpen
 • Bereid om de handen uit de mouwen te steken bij de organisatie van activiteiten.

Vind je dit leuk, dan is algemeen bestuurslid zeker wat voor jou!

Wat we van je verwachten in het algemeen:

 • Je zet je met enthousiasme in voor de vereniging met een flinke dosis doorzettingsvermogen!
 • Je bent bij de maandelijkse bestuursvergadering van NNFC aanwezig. Ook ben je zoveel mogelijk aanwezig bij de landelijke activiteiten zoals in elk geval de KCM, de NF Dag, de Watertrials en de ledenvergaderingen.
 • Je verricht het nodige vertegenwoordigerswerk naar onze leden en aspirant leden.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je bent goed bereikbaar per telefoon en e-mail
 • Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen portefeuille. Dit betekent dat je de onderwerpen die jij interessant vindt uitzoekt en behartigt. Ook heb je een analytische en creatieve houding om zo het optimale uit je portefeuille te kunnen halen.

Heb je interesse?

Meld je dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2021 aan bij het bestuur. Wij nemen je verzoek dan mee in onze bestuursvergadering.
In principe wordt het nieuwe bestuurslid 25 juni 2021 tijdens de Algemene Ledenvergadering van dit jaar gekozen. Meteen daarna vindt in goede samenspraak met het hele bestuur de taakverdeling plaats. 

Waterwerk Coördinator

Het bestuur zoekt een nieuwe coördinator die aan de slag kan voor het waterseizoen 2021.

Het is een belangrijke functie die veel verantwoordelijke taken met zich meebrengt.
Hieronder een beschrijving van het takenpakket:

De coördinator waterwerk heeft een coördinerende en uitvoerende functie. De coördinator coördineert en verricht werkzaamheden t.b.v. het waterwerk en ondersteunt hiermee het bestuur en de districten. Hij/zij werkt nauw samen met het bestuurslid dat voor dit onderdeel verantwoordelijk is. Enkele taken zijn:

 • Levert een bijdrage aan PR en voorlichting t.b.v. het waterwerk In samenwerking met het bestuurslid waterwerk
 • Is medeverantwoordelijk voor de organisatie rond en tijdens de trials (de trials wordt georganiseerd door de waterwerkcoördinator i.s.m. het bestuurslid waterwerk in opdracht van het bestuur van de NNFC.)
 • Neemt initiatief voor het realiseren van de Trials en onderzoekt de locatie van dit evenement
 • Draagt of delegeert de zorg voor de organisatie en heeft structureel afstemming met de vrijwilligers
 • Draagt i.s.m. het bestuurslid waterwerk mede zorg voor de organisatie van complete faciliteiten tijdens dit evenement
 • Draagt i.s.m. het bestuurslid waterwerk mede zorg voor het realiseren en uitreiken van de brevetten
 • Heeft regelmatig overleg met de districten m.b.t. het waterwerk (minimaal 1x per jaar)
 • Coördineert, samen met het verantwoordelijk bestuurslid en de penningmeester de grote aankopen t.b.v. het waterwerk. (boot, aanhangwagen, motor etc.)

Een hele waslijst aan taken die we graag willen onderbrengen bij iemand liefst met ervaring maar vooral passie voor het waterwerk én iemand die tijd genoeg heeft om deze taken uit te voeren. Uiteraard zal de benoeming van de waterwerkcoördinator gebeuren in samenwerking met de regionale waterwerkgroepen.
Voor verdere contact en informatie kan diegene informatie aanvragen via e-mail: jolandaverton@hotmail.com of telefonisch: 06-15836682. 

Helpende handen

Een club of vereniging kan alleen bestaan door haar vrijwilligers, zo ook de NNFC.

helpende handen
 
Op het ogenblik houdt een relatief kleine groep mensen de vereniging draaiende en natuurlijk is daar in een natuurlijk verloop.
 Mensen willen of kunnen soms niets meer doen voor de NNFC om verschillende redenen. Dat betekent dat ook wij op zoek zijn naar mensen die iets voor de NNFC willen doen. Het maakt daarbij niet uit hoe groot/klein lang/kort u iets wilt doen, als u daarvoor tijd vrij wilt maken omdat u het leuk vindt, bent u van harte welkom.

Wat zou u kunnen doen is natuurlijk de volgende vraag maar dat kunnen we ook omdraaien, wat wilt u doen?
Via deze link (klik hier) kunt u aangeven wat u wilt doen, helpen bij waterwerken, bij een KCM, een wandeling of iets anders.
Misschien heeft u wel expertise waar wij nog niet aan gedacht hebben en wilt u met die ervaring de NNFC ondersteunen.
Laten we vooral voorop stellen dat het vrijwilligerswerk is en geen baan! 
Vele handen maken licht werk, dus hoe groot of klein uw bijdrage ook is, met z'n allen maken we er wat moois van.
Dus wacht niet langer en meldt u aan!