Artikelen


Herpes virus

Het artikel over het Herpes virus, geschreven door Walter Strikkers, Dierenkliniek Sleeuwijk, heeft eind 2006 in het clubblad gestaan en is nu weer wat actueel. Vandaar dat we het nog eens hier plaatsen.

   Artikel Herpes virus


Knikstaarten

Het artikel over knikstaarten, geschreven door Mevr. Drs. J.H.C. Brooymans-Schallenberg, heeft in de jaren 90 in het clubblad gestaan. Hieronder kunt u het nog een keer lezen.

   Artikel knikstaarten


Warmte

Hieronder een belangrijk artikel over warmte, gepubliceerd in clubblad 2 - 2008.

   Artikel warmte


DNA-onderzoek

De Raad van Beheer start samen met dr. Van Haeringen Laboratorium een pilot om te kijken of de Raad een rol kan spelen om de DNA-technieken voor de Nederlandse kynologie beter beschikbaar te maken. In eerste instantie zal deze pilot zich richten op afstammingsonderzoek, maar zal zich daarnaast zeker ook richten op de beschikbare DNA-diagnostiek voor diverse erfelijke afwijkingen bij rashonden.  
Er zal worden gekeken of middels een centrale regulatie en een goede logistiek het DNA-onderzoek voor de kynologie efficiënt en tegen redelijke kosten kan plaatsvinden. Hiermee wordt beoogt dat het (afstamming)onderzoek voor fokkers laagdrempelig wordt en rasverenigingen dit desgewenst in de toekomst als standaardregel in het fokreglement kunnen opnemen.
De Raad van Beheer inventariseert momenteel onder de rasverenigingen de wensen voor afstammingsonderzoek. 
In eerste instantie zal de pilot zich richten op het vastleggen van DNA profielen voor dekreuen. Dit is mede ingegeven door de ontwikkelingen in het buitenland waar bijvoorbeeld in Belgïe bij de zusterorganisatie Sint Hubertus vanaf 1 januari 2009 een DNA profiel van een buitenlandse dekreu verplicht is bij de aangifte.
Hieronder een artikel over het DNA onderzoek.

   Artikel DNA onderzoek 


Hotspot

Hieronder een artikel over hotspot, gepubliceerd in clubblad 5 - 2008.

   Artikel hotspot


Preventieve gastropexie

Hieronder een artikel over preventieve gastropexie ter voorkoming van een maagtorsie, gepubliceerd in clubblad 1 - 2009.
Om misverstanden te voorkomen, wordt benadrukt dat dit een informatief stuk betreft en geenszins een richtlijn om naar te handelen.

   Artikel preventieve gastropexie