Overlijden Martin Alferink
11 april 2021
 

MARTIN ALFERINK,
Een gedreven Newfy liefhebber is niet meer...

Martin Alferink
 
Op 10 april 2021 overleed plots ons erelid, oud bestuurslid en erekeurmeester Martin Alferink. Dit bericht heeft ons erg geschokt.
 
Martin was samen met zijn steun en toeverlaat Renate op bijna elk landelijk evenement van onze vereniging.
Als bestuurslid, vrijwilliger, keurmeester, erelid en later ook als bezoeker! Iedereen kende hem en hij kende iedereen. Tientallen jaren was hij lid van de NNFC en vervulde hij veel belangrijke functies. Zo was hij bestuurslid van onze vereniging, bemiddelaar bij enkele problemen binnen onze club en was hij initiatiefnemer van de cystinurie ontwikkelingen.
De laatste jaren was Martin beperkt in zijn  beweging, maar dat belette hem niet om tóch naar onze activiteiten te komen.
Bij de landelijke watertrials deden ze zelfs jaren lang zelf mee met hun honden.
 
Martin en Renate waren gepassioneerd fokkers en keurmeesters van ons ras.
In 2011 ontving Martin op onze Kampioenschapsclubmatch het erekeurmeesterschap als dank voor zijn jarenlange inzet als keurmeester en opleider!
Ook was hij drager van de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer. Martin zou op 23 april 83 jaar worden. Helaas werd hem dat niet meer gegund. In hem verliezen we een zeer gedreven en gepassioneerd newfy liefhebber. We gaan deze goedlachse, altijd positieve en markante man op al onze evenementen missen.
 
We wensen Renate en hun familie heel veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.
 
Bestuur Nederlandse Newfoundlander Club