Update Coronavirus 19.03.2020
19 maart 2020
 

Beste leden,
In navolging op onze berichtgeving op de site en Facebookpagina van de NNFC komen wij met de volgende update.


Gezien de enorme impact van het Corona virus op onze samenleving en alle vergaande maatregelen die landelijk en in de wereld genomen zijn en nog genomen gaan worden gaan wij er van uit net als de Raad van Beheer dat het termijn na 6 april toch verlengd gaat worden.
Het bestuur van de NNFC heeft op basis van de actuele situatie en het uitgegeven bericht van de Raad van Beheer besloten mee te gaan in het advies van de Raad.
Dit betekent voor de NNFC, dat alle activiteiten zoals, Vergaderingen, Keuringen, lezingen, KCM, Waterwerk e.d. tot 1 juli 2020 worden opgeschort.
Het zou kunnen dat deze periode na 1 juli nog zal moeten worden gecontinueerd.
Het bestuur van de NNFC volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en het advies van de Raad van Beheer en geeft nu ook al aan om rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen na bovengenoemde datum


Namens het bestuur van de NNFC wensen wij u veel sterkte in deze onzekere tijden en hopen u allen weer te mogen ontmoeten in betere tijden.


Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur NNFC
Robert Degeling

logo