Tentoonstelling St. Gallen, Zwitserland
21 mei 2006
 
20 -21 mei 2006: Tentoonstelling St. Gallen, Zwitserland

Zaterdag 20 mei, keurmeester mevr. B. Banbury (GB)
Teven tussenklas:

U 3: Jil Parming vom Schonbuhl, Eig.: Marcel Davids

Zondag 21 mei, keurmeester mevr. M. Brenner (A)
Teven tussenklas:
U 1, CAC: Jil Parming vom Schonbuhl, Eig.: Marcel Davids

Teven jeugdklas:
U 1, jeugd CAC: Chatkantarra Papala Pksape Suka, Eig.: Yvonne & Jan Buijvoets