Europa Sieger Dortmund (Duitsland)
08 mei 2016
 
8 mei 2016: EUROPA SIEGER DORTMUND, Duitsland
Keurmeester: C. Stefanescu (Ro)

Kampioensklasse.
U 2, VDH-R-Ch-A: Moos van de Bloemenjungle, Eig.: K. van der Hoek

Hierbij is Moos VDH DUITS KAMPIOEN geworden