Dortmund Europasieger (D)
08 mei 2015
 
Tentoonstelling Dortmund Europasieger (D), 8 mei 2015
Keurmeester Elmar Sistermann (D)

Anw.:DNK/VDH-Ch-A, CACI,Europasieger:Moos van de Bloemenjungle, Eig.: K.C. van der Hoek