Bekers tentoonstellingen
16 augustus 2022
 

Het bestuur wil jullie graag in kennis stellen van de discussie in het bestuur over het beschikbaar stellen van bekers op tentoonstellingen. De kosten daarvan zijn fors. 
Per jaar wordt ruim duizend euro uitgegeven aan bekers voor shows buiten de KCM van onze vereniging zelf. Daarnaast vormt het vervoer van de bekers naar de shows ook altijd een uitdaging. Dat kan niet zo maar per post omdat tentoonstelling gevende verenigingen niet bereid zijn de bekers ter plekke in de ring te bezorgen. De laatste tijd merken we ook dat ringhulpen steeds minder bereid zijn om de bekers uit te delen zodat we steeds vaker leden en/of bestuursleden moeten vragen om zelf aanwezig te zijn om er voor te zorgen dat de bekers worden uitgedeeld. Tot slot, de bekers worden door de NNFC betaald, maar niet altijd door NNFC leden gewonnen. 

Vroeger werden op shows vaker bekers door rasverenigingen uitgedeeld. De laatste jaren wordt dat steeds minder, zeker ook omdat er voor de meeste rassen meerdere verenigingen bestaan. Vaak zijn we zelfs één van de twee of drie verenigingen op een show die dat doen. 

Op grond van die overwegingen heeft het bestuur dan ook besloten om per 1 januari 2023 te stoppen met het uitreiken van bekers op shows die buiten de NNFC om georganiseerd worden. Het bedrag dat daardoor wordt bespaard zal worden ingezet voor de verdere verbetering van onze eigen KCM en het organiseren van lezingen voor onze leden. Op die wijze komt het geld dat we beschikbaar hebben beter tot zijn recht. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de leden zich enkele jaren geleden tijdens een ALV nog hebben uitgesproken dat zij de bekers willen behouden. Voortschrijdend inzicht en een betere inzet van de beperkte financiële middelen maakt echter dat we tot ons nieuwe besluit zijn gekomen. 

Het bestuur NNFC
Jolanda, Margot, Miek, Harrie en John