DNK Club-Show Duisburg (Duitsland)

3 oktober 2015: DNK Club-Show Duisburg (Duitsland)
Keurmeester: Sören Wesseltoft (DK)

Jeugdklasse.
U-1: Apachee's A Legend of Marley, Eig.: A. Sins
logo