Normenmatrix Raad van Beheer
7 november 2020
 

NORMENMATRIX RAAD VAN BEHEER.
Zonder overleg met het bestuur van onze vereniging heeft de Raad van Beheer op haar website een onjuiste vertaling van onze afspraken in de normenmatrix opgenomen.
De publicatie was bij ons niet bekend en zo hebben wij dit ook niet samen met TNS en de RVB besproken.
Conform de afspraken in het fokkersoverleg zijn in de normenmatrix opgenomen HD, ED en DNA Cystinurie. Dat is de RvB ook schriftelijk door beide rasverenigingen medegedeeld.
Over ECVO en Hartonderzoek vindt mede op verzoek van de RvB nog discussie plaats. Hierover is in het laatste fokkersoverleg met elkaar gesproken.
Besloten werd om dit voorlopig niet mee te nemen in de normenmatrix en eerst verder uit te zoeken hoe we hier het beste invulling aan kunnen geven.
Meteen toen wij kennis genomen hebben van deze publicatie – 6 november 2020 - hebben wij de RVB dan ook verzocht om de normenmatrix conform de gemaakte afspraken aan te passen en ECVO en Hartonderzoek uit de normenmatrix te halen.

logo