Watertrials 2021
3 oktober 2021
 

Navraag bij het RIVM heeft geleerd dat er geen Coronabeperkende maatregelen zijn voor de watertrials.