Inschrijven NFdag 2018

inschrijving gesloten !

NEWFOUNDLANDERDAG 2018 TE Apeldoorn 1 september 2018
Let op dit is op zaterdag.


Wat is de bedoeling van deze dag?

  1. De NNFC hoopt u als eigenaar en/of fokker van een pup of 2 jarige hond een ideale gelegenheid te bieden voor een reünie.
  2. De NNFC en ook u kunnen op deze dag de zo noodzakelijke informatie verkrijgen over de ontwikkeling van de Newfoundlander in Nederland. Het is de bedoeling deze gegevens te bundelen (en die bundeling kan dan worden besteld).
  3. En, deze dag is ook belangrijk voor alle liefhebbers van ons ras, omdat hier de resultaten zichtbaar zijn van de diverse combinaties.

 
Welke honden kunnen meedoen?
Deze dag is speciaal voor alle pups die geboren zijn in een bepaalde periode.
Deze keer zijn het de pups die geboren zijn tussen 1 februari 2017 en 31 maart 2018 en alle 2 jarige honden die geboren zijn tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016.
Zij zullen zo mogelijk samen met één of beide ouders, nestgewijze worden besproken door erkende Newfoundlander keurmeesters.
 
De keurmeesters voor deze dag zijn: 
Mevr.C.van Dooren
Mevr.A.Roskam
 
Wat biedt de NNFC u nog meer?
 

  • U kunt informatie vinden over de voor ons ras zo belangrijke watersport.
  • Er is een plek waar vachtverzorging wordt gedemonstreerd, en waar u met uw vragen over dit onderwerp terecht kunt.
  • Diverse stands met dierbenodigheden

 
Deze dag wordt gehouden te Apeldoorn,Polderweg 5, 7327 GX
Dit is buiten op het terrein van de Apeldoornse Kynologenclub
Zorg zelf voor een stoel en een partytent of parasol dat u schaduw hebt voor u hond of droog kunt zitten als het regent wat wij natuurlijk niet hopen.
De aanvang is 10.00 uur. De inschrijving is gratis.
 
Het bestuur hoopt net als voorgaande jaren op een grote opkomst zodat fokkers, eigenaren en liefhebbers van ons ras de gelegenheid krijgen zo compleet mogelijke nesten te kunnen bekijken en/of te vergelijken. Natuurlijk hopen we ook dat er van zoveel mogelijk nesten de vader-en/of moederhond (en misschien wel de grootvader of –moeder) aanwezig zullen zijn.
 
 
De evenementencommissie.


Per hond 1 formulier invullen
Ongeveer 1 week voor de NFdag ontvangt u bericht van inschrijving, zoveel mogelijk via e-mail.


Inzender verklaart, dat voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen.
Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van het reglement van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling en zich te allen tijde verplicht het inschrijfgeld te voldoen.


In verband met de nieuwe AVG regelgeving heeft u de keuze of er van u wel of niet foto's geplubliceerd worden op de website van de NNFC, u kunt dit aangeven op het inschrijf formulier


Wij verzoeken u met de inschrijving ook een kopie van de stamboom mee te sturen. Dit kunt u sturen aan: nfdag@nnfc.nl

logo