Inschrijven KCM 2018

INSCHRIJVING GESLOTEN

43e Kampioenschapsclubmatch van de Nederlandse Newfoundlander Club,

1 juli 2018 te Apeldoorn.

De inschrijving sluit onherroepelijk op 13 juni 2018 - 23:59 UUR


 • A-Reuen Kampioensklas
 • B-Reuen Openklas a. 15 maanden.
 • C-Reuen Tussenklas 15 tot 24 maanden.
 • D-Reuen Jeugdklas 9 tot 18 maanden.
 • E-Reuen Jongste-pup 4 tot 6 maanden.
 • F-Reuen Puppyklas 6 tot 9 maanden.
 • G-Reuen Veteranenklas v.a. 8 jaar.
 • H-Teven Kampioensklas
 • I-Teven Openklas v.a. 15 maanden.
 • J-Teven Tussenklas 15 tot 24 maanden.
 • K-Teven Jeugdklas 9 tot 18 maanden.
 • L-Teven Jongste-pup 4 tot 6 maanden.
 • M-Teven Puppyklas 6 tot 9 maanden.
 • N-Teven Veteranenklas v.a. 8 jaar.

Voor klasse A en H dient het Kampioenscertificaat meegezonden te worden. dit kunt u doen via de email kcm@nnfc.nl

Ondergetekende verklaart tevens het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de verzending van het inschrijfformulier te hebben overgemaakt op IBAN nr: NL85 RABO 0362 9746 59 , t.n.v. Nederlandse Newfoundlander Club NNFC te Hilversum.

De kosten van inschrijving bedragen 37,50 euro per hond. Tweede en meerdere honden van dezelfde eigenaar 33,50 euro per hond, Baby en puppyklas 25,00 euro.


Voor buitenlandse betalingen: IBANnr: NL85 RABO 0362 9746 59, BIC: RABONL2U
Let op! Dit is een nieuw bankrekeningnummer.
Bij betaling op de dag zelf wordt € 5,00 per hond extra in rekening gebracht.


Per hond 1 formulier invullen
Ongeveer 1 week voor de KCM ontvangt u bericht van inschrijving, zoveel mogelijk via e-mail.


Inzender verklaart, dat voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen.
Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van het reglement van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling en zich te allen tijde verplicht het inschrijfgeld te voldoen.


 

logo