Newfoundlanderdag Jan 2020

18 JANUARI 2020.

NEWFOUNDLANDERDAG 2020 TE KERKWIJK 18 JANUARI 2020
Let op:  dit is op zaterdag.Deze NF-dag is inplaats van de NF-dag op 31 augustus 2019.
Wat is de bedoeling van deze dag?

  1. De NNFC hoopt u als eigenaar en/of fokker van een pup of 2 jarige hond een ideale gelegenheid te bieden voor een reünie.
  2. De NNFC en ook u kunnen op deze dag de zo noodzakelijke informatie verkrijgen over de ontwikkeling van de Newfoundlander in Nederland. Het is de bedoeling deze gegevens te bundelen (en die bundeling kan dan worden besteld).
  3. En deze dag is ook belangrijk voor alle liefhebbers van ons ras, omdat hier de resultaten zichtbaar zijn van de diverse combinaties.

 
Welke honden kunnen meedoen?
Deze dag is speciaal voor alle pups die geboren zijn in een bepaalde periode.
Deze keer zijn het de pups die geboren zijn tussen 1 april 2018 en 31 maart 2019 en alle 2 jarige honden die geboren zijn tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.
Zij zullen zo mogelijk samen met één of beide ouders, nestgewijze worden besproken door erkende Newfoundlander keurmeesters.
 
Het inschrijfformulier vindt u op de site en moet uiterlijk op 31 december 2019 binnen zijn.
De keurmeesters voor deze dag zijn:
Mevr. R .Lochs-Romans
Dhr. J. Wauben
 
Reserve keurmeester: C. Dusseldorp
 
 
Wat biedt de NNFC u nog meer?
 

  • U kunt informatie vinden over de voor ons ras zo belangrijke watersport.
  • Er is een stand waar vachtverzorging wordt gedemonstreerd en waar u met uw vragen over dit onderwerp terecht kunt.
  • Stands met dierbenodigheden

 
Deze dag wordt gehouden in HET DOGCENTER, JAN STUVERSDREEF 4,TE KERKWIJK
 
Zorg zelf voor een stoel.
De aanvang is 10.00 uur. De inschrijving is gratis.
 
Het bestuur hoopt net als voorgaande jaren op een grote opkomst zodat fokkers, eigenaren en liefhebbers van ons ras de gelegenheid krijgen zo compleet mogelijke nesten te kunnen bekijken en/of te vergelijken. Natuurlijk hopen we ook dat er van zoveel mogelijk nesten de vader-en/of moederhond (en misschien wel de grootvader of –moeder) aanwezig zullen zijn.
 
De evenementencommissie.

logo