Lidmaatschap en aanmeldformulier

Hoe wordt u lid van de NNFC.

  • Per aanmeldformulier onderaan deze pagina
  • Per e-mail: ledenadm@nnfc.nl
  • Per telefoon: ledenadministratie NNFC: 035-6838569 (tussen 18.00 en 21.00).
Contributie: 36,00 per kalenderjaar
Gezinsleden: 12,00 per kalenderjaar
Inschrijfgeld: 13,00 éénmalig


Buitenlandse leden betalen naast de gewone contributie € 12,50 aan verzendkosten.
Voor bovenstaande betalingen: gironummer NL41 INGB 0004 9793 59 t.n.v.
Contributierekening Nederlandse Newfoundlander Club, te Hilversum.
Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL41 INGB 0004 9793 59, BIC: PSTBNL21

Na uw aanmelding ontvangt u een factuur voor het inschrijfgeld. 
Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt uw naam, adres en woonplaats in ons eerstvolgende clubblad gepubliceerd.
Hierna ontvangt u een factuur voor de jaarcontributie.

S.v.p. altijd duidelijk uw naam, adres, postcode en reden van betaling vermelden!
 
Gezinslid (kan alleen in combinatie met een normaal lidmaatschap)logo