Inschrijven KCM 2020

45e Kampioenschapsclubmatch 28 juni 2020 te Apeldoorn

Op zondag 28 juni 2020 vindt de 45e kampioenschapsclubmatch van de Nederlandse Newfoundlander Club plaats,bij Kynologenclub Apeldoorn, Polderweg 5, 7327 GX Apeldoorn .

De kampioenschapsclubmatch is voor alle Newfoundlanderliefhebbers en -eigenaren de gelegenheid om op een gemoedelijke en plezierige wijze aan een tentoonstelling deel te nemen. De organisatie en de vele medewerkers doen er alles aan om het u naar de zin te maken, de sfeer is altijd uitstekend en er zijn geen benches waar de honden verplicht in moeten verblijven.

Het bestuur rekent opnieuw op een groot aantal inschrijvingen.

De keurmeesters zijn:

Reuen: Mevr. A.Gielisse

Teven: Mevr. C. van Dooren-Vonk

Reserve keurmeester: Mevr. M.Kuster

Als in de klassen het maximum aantal honden overschreden wordt, bestaat de mogelijkheid dat de reserve keurmeester de jongste pup en pup klassen, overneemt.

Indien één van de keurmeesters verhinderd mocht zijn, treedt artikel IV.107 van het Kynologisch Reglement in werking.

Prijzen

Voor elke ingeschreven hond is er een attentie.

Daarnaast is er een beker voor de beste vier van elke klasse. Als wisselprijs is beschikbaar de Hoogveen Beker voor de beste van het ras, de Perryhow Trophy voor de beste veteraan, het Vikingschip voor de beste jeugdhond en een beker voor de beste pup en baby pup.

Newfoundlanders die zowel aan de KCM als aan de Watertrials deelnemen, dingen mee naar de Spetter Trofee 2020. Deze wordt uitgereikt tijdens de Watertrials in oktober 2020.

Verder is er een attentie voor de oudste aanwezige hond en een cadeautje voor elke jarige Newfoundlander.

Een kampioenschapsprijs behaald op een kampioenschapsclubmatch telt dubbel voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap, terwijl een reserve-kampioenschapsprijs behaald op een KCM voor de toekenning van de kampioenstitel als een kampioenschapsprijs telt.

De beste hond van de KCM krijgt de titel “Clubwinnaar 2020”. Deze titel wordt in het NHSB vermeld en de winnaar hiervan mag de titel altijd aan de naam van de hond toevoegen.

De honden in de jongste puppyklas en puppyklas dingen niet mee naar de toekenning van de kampioenschapsprijzen. Zij worden echter wel gekeurd en geplaatst en zoals alle andere honden ontvangen zij een keurverslag en een attentie.

Stands

Er zullen ook een aantal stands aanwezig zijn waaronder natuurlijk de waterwerk stand waar u informatie kunt krijgen over het waterwerk en een stand over vachtverzorging.

Inschrijving en betalingen

De inschrijving sluit op 12 juni 2020. Inschrijving staat open voor alle Newfoundlanders met een door de FCI erkende stamboom. Alle deelnemers MOETEN de inentingspapieren van hun hond (en) bij zich hebben.

De kosten van inschrijving bedragen voor de jongstepup/puppyklas € 25,00.

Voor de overige klassen ingeschreven voor 1 mei € 37,50; na 1 mei € 42.50

Tweede en meerdere honden van dezelfde eigenaar € 33,50 per hond, dit is inclusief catalogus en een afdracht ten behoeve van de Raad van Beheer.

 

Wilt u s.v.p. een kopie van de stamboom + eigendomsbewijs meesturen ?

LET OP !!

Voor klasse A en H dient het Kampioenscertificaat meegezonden te worden.

Voor klasse O en P dient een verklaring van de Raad v.Beheer meegezonden te worden.

 

Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met de verzending van het inschrijfformulier worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL85 RABO 0362 9746 59 Bic-nummer:RABONL2U t.n.v. NNFC te Zuidhorn, met vermelding van het NHSB nummer en de naam van de hond.

Ongeveer 1 week voor de KCM ontvangt u bericht van inschrijving, zoveel mogelijk via e-mail.

Let op! Bij betaling op de dag zelf wordt € 5,00 per hond extra in rekening gebracht.

 

Bij overschrijding van het maximum aantal honden, zullen honden waarvoor nog geen betaling binnen is, als eerste geweigerd worden.

Voor vragen en/of inlichtingen kunt u bellen of e-mailen met M. Hesen, tel 077-3984812, G. v.d. Molen, tel. 0573-257146 of T. Kroeze, tel. 074-2664975, e-mail: kcm@nnfc.nl


Per hond 1 formulier invullen
Ongeveer 1 week voor de KCM ontvangt u bericht van inschrijving, zoveel mogelijk via e-mail.


Inzender verklaart, dat voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen.
Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van het reglement van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling en zich te allen tijde verplicht het inschrijfgeld te voldoen.


In verband met de nieuwe AVG regelgeving heeft u de keuze of er van u wel of niet foto's geplubliceerd worden op de website van de NNFC, u kunt dit aangeven op het inschrijf formulier


Wij verzoeken u met de inschrijving ook een kopie van de stamboom mee te sturen. Dit kunt u sturen aan: kcm@nnfc.nlGegevens van de hond
logo