Inschrijven KCM 2020

inschrijving gesloten

45e Kampioenschapsclubmatch verplaatst naar
Zaterdag 5 september 2020

In verband met de coronamaatregelen kon onze KCM in juni helaas geen doorgang vinden. In overleg met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en de terreineigenaar hebben we in september een nieuwe datum gevonden en wel:
 
Zaterdag 5 september 2020
 
Als de overheden en de Raad van Beheer ons dat toestaan, vindt op die dag onze 45e Kampioenshapssclubmatch plaats.
 
Locatie ook dit jaar weer het buitenterrein van de Kynologenclub Apeldoorn, Polderweg 5, 7327 GX Apeldoorn.
 
De kampioenschapsclubmatch is voor alle Newfoundlanderliefhebbers en -eigenaren de gelegenheid om op een gemoedelijke en plezierige wijze aan een tentoonstelling deel te nemen. De organisatie en de vele medewerkers doen er alles aan om het u naar de zin te maken, de sfeer is altijd uitstekend, het terrein is groot, de catering goed en u kunt buiten de locatie een heerlijke wandeling maken.
 
Anders dan anders
Uiteraard zullen we ons wel aan de dan geldende coronamaatregelen moeten houden. Wij verwachten dat u de 1,5 meter afstand houdt, dat u niet in groepjes samen gaat staan en/of zitten. Ook gaan we er van uit dat u een eigen tent en/of parasol mee neemt voor u en uw honden. Ook in de ringen zal het anders gaan. Zo zullen er minder honden tegelijkertijd in de ring verschijnen en zal de keurmeester zoveel als mogelijk gepaste afstand bewaren. Feliciteren, kussen, knuffelen in en buiten de ringen is er helaas niet bij dit jaar. Ook zult u vóórdat u het terrein betreedt een formulier moeten ondertekenen waarop u antwoord hebt gegeven op een aantal vragen over uw gezondheid. Zodra meer duidelijkheid is over de maatregelen zullen wij onze coronaprocedure verder uitwerken. Let op onze website en facebook pagina voor meer informatie.
 
Keurmeesters
De keurmeesters voor 5 september 2020 zijn:
Reuen: Mevr. Ricky Lochs-Romans
Teven:  Mevr. Cocky van Dooren-Vonk
Reserve keurmeester: Mevr. Maria Kuster
 
Als in de klassen het maximum aantal honden overschreden wordt, bestaat de mogelijkheid dat de reserve keurmeester de jongste pup en pup klassen, overneemt.
 
Schrijf snel in want door de coronamaatregelen zou het kunnen zijn dan eisen en maxima gesteld moeten worden aan het aantal honden en mensen op die dag. Ook kunnen we eisen stellen aan het aanvangstijdstip. Waarschijnlijk zal dat vervroegd worden. Let ook daarvoor op onze website en facebook pagina.
 
Indien één van de keurmeesters verhinderd mocht zijn, treedt artikel IV.107 van het Kynologisch Reglement in werking.
 
Prijzen
Voor elke ingeschreven hond is er een attentie.
Daarnaast is er een beker voor de beste vier van elke klasse. Als wisselprijs is beschikbaar de Hoogveen Beker voor de beste van het ras, de Perryhow Trophy voor de beste veteraan, het Vikingschip voor de beste jeugdhond en een beker voor de beste pup en baby pup. Verder is er een attentie voor de oudste aanwezige hond en een cadeautje voor elke jarige Newfoundlander. Omdat we nog niet weten hoe de watertrials dag zal verlopen zijn we nog bezig met de “Spetter trofee”.
 
Een kampioenschapsprijs behaald op een kampioenschapsclubmatch telt dubbel voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap, terwijl een reserve-kampioenschapsprijs behaald op een KCM voor de toekenning van de kampioenstitel als een kampioenschapsprijs telt.
 
De beste hond van de KCM krijgt de titel “Clubwinnaar 2020”. Deze titel wordt in het NHSB vermeld en de winnaar hiervan mag de titel altijd aan de naam van de hond toevoegen.
 
De honden in de jongste puppyklas en puppyklas dingen niet mee naar de toekenning van de kampioenschapsprijzen. Zij worden echter wel gekeurd en geplaatst en zoals alle andere honden ontvangen zij een keurverslag en een attentie.
 
Voor klasse A en H dient het kampioenschapscertificaat mee gezonden te worden
Voor de klasse O en P dient een verklaring van de Raad v. Beheer mee gezonden te worden.
 
Stands
Er zullen ook een aantal stands aanwezig zijn waaronder de infostand van de NNFC waar u informatie kunt krijgen over het waterwerk en alle andere activiteiten van de club en een stand over vachtverzorging.
 
Inschrijving en betalingen
 
Klik hier voor het online inschrijfformulier KCM 2020
 
De inschrijving sluit op zondag 23 augustus 2020.

Inschrijving staat open voor alle Newfoundlanders met een door de FCI erkende stamboom. Alle deelnemers MOETEN de inentingspapieren van hun hond (en) en het ondertekende corona vragen formulier bij zich hebben.
 
De kosten van inschrijving bedragen voor de jongste pup/puppyklas € 25,00.
Voor de overige klassen € 37,50. Voor de tweede en volgende honden van dezelfde eigenaar betaalt u € 33,50 per hond .Per eigenaar ontvangt u één catalogus.
 
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met de verzending van het inschrijfformulier worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL85 RABO 0362 9746 59 Bic-nummer:RABONL2U t.n.v. NNFC te Zuidhorn, met vermelding van het NHSB nummer en de naam van de hond.
 
Ongeveer 1 week voor de KCM ontvangt u via de email bericht van uw inschrijving en de maatregelen die wij hebben moeten nemen.
 
Let op! Bij betaling op de dag zelf wordt € 5,00 per hond extra in rekening gebracht.
 
Bij overschrijding van het maximum aantal honden, zullen honden waarvoor nog geen betaling binnen is, als eerste geweigerd worden.  Voor vragen en/of inlichtingen kunt u bellen of e-mailen met Miek Hesen, tel 077-3984812, Gerda v.d. Molen, tel. 0573-257146 of Trees Kroeze, tel. 074-2664975, e-mail: kcm@nnfc.nl
 

Mocht de KCM om corona redenen niet door gaan dan zullen wij u het betaalde inschrijfgeld volledig terug storten. U neemt dus geen financieel risico door in te schrijven

Voor vragen en/of inlichtingen kunt u bellen of e-mailen met M. Hesen, tel 077-3984812, G. v.d. Molen, tel. 0573-257146 of T. Kroeze, tel. 074-2664975, e-mail: kcm@nnfc.nl


Per hond 1 formulier invullen
Ongeveer 1 week voor de KCM ontvangt u bericht van inschrijving, zoveel mogelijk via e-mail.


Inzender verklaart, dat voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen.
Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van het reglement van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling en zich te allen tijde verplicht het inschrijfgeld te voldoen.


In verband met de nieuwe AVG regelgeving heeft u de keuze of er van u wel of niet foto's geplubliceerd worden op de website van de NNFC, u kunt dit aangeven op het inschrijf formulier


Wij verzoeken u met de inschrijving ook een kopie van de stamboom mee te sturen. Dit kunt u sturen aan: kcm@nnfc.nlGegevens van de hond
logo